Home

Folyóiratcikkek

Folyóiratcikkek - iASK - Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Folyóiratcikkek Megosztás . A posztszovjet migráns vállalkozói szellem: multidiszciplináris kutatások kritikai értékelése. dec 3 2020. Megjelent Sanja Tepavcevic új cikke a Journal of Identity and Migration Studies nevű folyóirat 2020/2-es számában 2017/4 Hazai folyóiratcikkek 2017/4 Hazai folyóiratcikkek Kiadvány letöltése . 2017/4 Hazai folyóiratcikkek 2017/4. Bakucs Lajos Zoltán, Benedek Zsófia, Kiss Veronika: A magyar háztartások élelmiszer-fogyasztásának alakulása a 2007 és 2009 közötti pénzügyi válság tükrében Folyóiratcikkek. Az egyetemi kutatók technológiatranszfer-irodákról kialakult véleményének és elvárásainak vizsgálata. Huszár Sándor - Prónay Szabolcs - Buzás Norbert. MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1 pp. 34-46. (2018 Folyóiratcikkek. Megadandó a cikk szerzője, címe, a folyóirat címe, a megjelenés éve vagy az évfolyam száma, a konkrét sajtótermék évfolyamon belüli sorszáma (vagy az évfolyamkötet száma) és a cikk oldalszáma az adott folyóiratszámon (vagy évfolyamköteten) belül. Például

Hazai folyóiratcikkek Archives - Közgazdaság- és

 1. indexált folyóiratcikkek száma egy személy esetén. • x i = szerző választott bizottság által indexált i-edik közlemény pontértéke. • M= figyelembevehető, a szerző választott bizottságán kívül, más bizottság által listázott, nemzetközi MTA IX. Osztály által indexált folyóiratcikkek száma egy személy esetén. •
 2. 1 Új folyóiratcikkek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba június hónapban beérkezett folyóiratokból az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található. Alkotmányjog Chronowski Nóra: Mikor megfelelő az ügyintézés?: Uniós és magyar alapjogvédelmi megfontolások. = Magyar Jog (A4/3308), 3/ pp. Bel.
 3. Új folyóiratcikkek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2016. március hónapban beérkezett folyóiratok cikkeiből és a tanulmánykötetek tanulmányaiból az Európai Unió témakörében. Adatvédelem NAGY Eszter: A statisztikai adatvédelem és-hozzáférés szabályai az Európai Unióban.
 4. Folyóiratcikkek 2019 : Koltói Lilla Harsányi Szabolcs Gergő Kovács Dóra Kövesdi Andrea Nagybányai-Nagy Olivér Nyitrai Erika Simon Gabriella Smohai Máté Takács Nándor Takács Szabolcs - APPENDIX: THE ANALYSIS OF PARENTAL INVOLVEMENT CONCERNING TYPES OF SCHOOL AND REGIONS BASED ON THE NATIONAL COMPETENCE ASSESSMENT 2017 AND 201
 5. t a könyveknél, ám a szöveg végi, referencialistába kerülő hivatkozás formájában különbözik. Fontos, hogy nem a cikk címe, hanem a folyóirat neve lesz dőlt betűvel szedve, és pontosan meg kell jelölni, melyik évfolyam.
 6. Tenyésztési cél A fajta tisztavérben történő fenntartása megőrizve a származási hely szerinti tenyésztési és termelési tulajdonságait. A fő tenyészcél az aszezonalitás fenntartása, a báránykori súlygyarapodás, a testsúly és a szaporaság növelése az ellenállóképesség és a könnyű ellés megőrzése mellett
 7. FOLYÓIRATCIKKEK LOHLÉ-TART, l.—REMICHE, B. : La démographie et les droits de l'lwmme. (A demográfia és az emberi jogok.) Population, 1996/1. 11—30. p. A demográfia alapjában véve a népesedési történések kvantitatív tanulmányozásával foglalkozik, a népesedési problémákat globálisan vizsgálja. Ez meghatározza kapcsolatai

Folyóiratcikkek Kajdi László: Nyugati menü kínai fűszerekkel - a kínai pénzforgalom sajátosságai Ilyés Tamás - Varga Lóránt: Az elektronikus pénzforgalom növekedésének makrogazdasági hatásai - Általános egyensúlyelméleti megközelítés magyar adatok felhasználásáva Folyóiratcikkek. Magyar Turista 2013/9 2014/8 2018/8. Élménymagazin 2012/5 2013/5 2015/5. A szoborparkról (kozterkep.hu). Feked, a sváb Hollókő 2007.06. (amiotthonunk.hu) Blogok szép fotókka A Modern Language Association által közreadott bibliográfia elektronikus verziója, amely több mint 2 millió bibliográfiai bejegyzést tartalmaz, valamint folyóiratcikkek, könyvek, disszertációk és tudományos honlapok körében biztosít jó keresési lehetőséget. 1921-től napjainkig indexeli több tudományág szakirodalmát. Állam- és Jogtudományi Karunkon, Bölcsészettudományi Karunkon, Hittudományi Karunkon és Tanítóképző Főiskolai Karunkon változatos képzéseket biztosítunk hallgatóinknak. A református hagyományoknak megfelelően egyetemünkön az oktatás rendkívül magas színvonalú, gyakorlatorientált képzéseink azonnal hasznosítható tudást adnak Új folyóiratcikkek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2018. január hónapban beérkezett folyóiratok cikkeiből és a tanulmánykötetek tanulmányaiból az Európai Unió témakörében. Adatvédelem HELBERGER, Natali: The perfect match? A closer look at the relationship between E

Folyóiratcikkek

 1. 2018 Bálint Éva International journal articles 2018 Nemzetközi folyóiratcikkek Kiadvány letöltése 2018 International journal articles 2018 Bálint Éva Fleiner, T : A Note on Restricted List Edge-Colourings COMBINATORICA 38 : 5 pp. 1265-1267. , 3 p
 2. Folyóiratcikkek száma az utóbbi 5+ évben (2011­2016)* 0­10% 2 11­25% 0 25­50% 0 51­75% 0 76­100% 0 Nem rangsorolt 2 Összesen 4 MTA Osztály / Bizottság osztályozása Folyóiratcikkek száma az utóbbi 5+ évben (2011­2016)* INT1 0 INT2 0 NAT 0 A 1 B 0 C 0 D
 3. Folyóiratcikkek Legutóbbi feltöltések. A magyar családtámogatási rendszer prioritásai Lentner Csaba; Sági Judit; Tatay Tibor (Közpénzügyi és Államháztartási IntézetÁllamtudományi és Közigazgatási Kar, 2017) A migráció hatása a közigazgatásra.
 4. Folyóiratcikkek. Bárd , E. (2008): Ahogy ők látják — Egy múzeumi óra a diákok és a pedagógusok szemével. Múzeumi Közlemények, 1: 50-59 . Baumler, Christine és Gossner, Sabine (2004): Szembesülés az európai örökséggel. A múzeumok szerepe az európai identitás megteremtésében
 5. Folyóiratcikkek. 1. A francia alap- és középfokú oktatás reformja. Magyar Pedagógia. 1977. (77. évf.), 1. sz., 105-108. o. 2. A francia intézménypedagógia, Magyar Pszichológiai szemle, 1978/1, 66-71. o. (letölthető innen) 3. Öt iskola - öt munkahely, Világosság, 1979/6, 337-342. o. 4

Felhasználható irodalom Könyvek 100 éves a szabadalmi rendszer Magyarországon : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület közleményei : különszám Budapest : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, 1996. Iparjogvédelem : az Országos Találmányi Hivatal által rendezett Iparjogvédelmi tanfolyam anyaga [Budapest] : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, [év nélkül Folyóiratcikkek. Számos cikket és könyvismertetését írt filozófiai, könyvészeti témakörökben a Huszadik Századba, az Athenaeumba, a Fővárosi Könyvtár Értesítőjébe, a Magyar Filozófiai Társulat Közleményeibe, a Népművelésbe, a Pesti Naplóba, és a Hittudományi Folyóiratba. Könyve A közmondások és szólások gyűjtésével Wikidézet című társoldalunk foglalkozik.. A közmondás (lat.: proverbium) rövid, velős és gyakran használt kijelentés, amely alapigazságot vagy a gyakorlati szempontból észlelt igazság érvényesülését fejezi ki. Tömör, emlékezetes kifejezés, amely fontos tapasztalati tényt, sokak szerint megélt igazságot hordoz Folyóiratcikkek; 2018 : Csízy Katalin - Fazekas S. (szerk.), Jobb aranyat csinált a császárénál is A szebeni Nicolaus Melchiornak tulajdonított alkímiai mise és utóélete, Budapest: Balassi Kiadó, 2017 Folyóiratcikkek . Gábor Németh, Péter Kardos, Kálmán Palágyi: Thinning Combined with Iteration-by-Iteration Smoothing for 3D Binary Images. Graphical Models 73, 2011, 335-345. Péter Kardos: Sufficient conditions for Order-Independency in Sequential Thinning. Acta Cybernetica 20, 2011 87-100

Bemutatkozás: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK) 2001. január 1-jén alakult az egyetemi integráció eredményeként az elődintézmények könyvtárainak egyesítésével Élete. A gimnáziumot szülővárosában, az egyetemet Pesten végezte, ahol 1862-ben nyert orvosdoktori oklevelet. 1884 és 1899 között a Lipótmezei Országos Tébolyda igazgatója volt. 1899-ben hirtelen nyugdíjazták. Később, 1903-ban mégis kinevezték a rákospalotai új szanatórium élére - az intézmény később Pestújhely település része lett, említették Niedermann. Tudományos folyóiratcikkek SCImago besorolása. Tudományos folyóiratcikkek száma: 5. Q1/D1 1 (20%

Kiemelkedő konferenciacikkek, folyóiratcikkek díjazása 2020, február 12 - 10:45 Az Informatikai Kar vezetése növelni szeretné a Karon készült minőségi publikációk számá

Wikipédia:Tüntesd fel forrásaidat! - Wikipédi

könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság- és folyóiratcikkek az iskolai oktatás céljára egy-egy iskolai osztály létszámának megfelelő, illetve a köz- és felsőoktatási vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők. [35. § (5) bek. A hadtörténelmi, hadtudományi szakkönyvek mellet a katalógus folyóiratcikkek, tanulmányok feldolgozását is tartalmazza, melyek száma folyamatosan nő. Tovább. Elhurcolva - Távol a hazától adatbázis. Magyar katonák szovjet fogságban FOLYÓIRATCIKKEK - PAPERS Hidrodinamikus nyomatékváltók I. és II. Járművek, Mezőgazdasági Gépek. 3. 1956. 3. 65-70. p. és 3. 1956. 4. 111-115 bibliográfia ; EPA EPA — Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis ; HUMANUS HUMANUS — Humántudományi Tanulmányok és Cikkek ; MATARKA MATARKA — Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa ; SZTE SZTE Egyetemi Kiadványok, UnivHistória, Miscellanea ; további 4 további 4 gyűjtemény ; digitalizált tartalom ; Erdészeti lapo

Folyóiratcikkek-írási-folyamata-számítástudományi-tématerületen-saját-tapasztalatok-alapján-Kecskemé -Gábor-MTA-SZTAKI/Miskolci-Egyetem folyóiratcikkek Kiemelten értékelt könyvek (max. 3 db) kiválasztása. 3 1. ábra: Egyetemi tanári minimumkövetelmények lehetséges teljesülésének időpontjai Forrás: saját szerkesztés Ez nagyon pozitív, és meghatározó eltérés ebben a tekintetben a preferált folyóiratcikkek esetébe A tananyag az Msc képzés Protisztológia választható tantárgyánakhallgatói számára nyújt átfogó ismereteket. Ezen felül tananyagot (állatrendszertan) illetveháttéranyagot jelent minden olyan további tantárgy hallgatói számára, ahol protisztológiai témakörelőkerül. (pl. Bevezetés az állattanba, növényrendszertan, mikológia, sejttan, mikrobiológia) Abiológus Bsc. Következő üzenet: Vá: [Kvtkozi] folyóiratcikkek Levelek sorrendje: Tisztelt Kollégák! Az alábbi folyóiratcikkekre lenne szükségünk, fénymásolt, vagy szkennelt formában. 1. Szádeczky-Kardoss Irma: Jogalkotásunk nyelvi szakszerűségéért. In: Magyar Tudomány 1997/1 p. 98-99. 2..

Vissza a cikk részleteihez Folyóiratcikkek Letöltés PDF letöltése Folyóiratcikkek Letöltés PDF letöltés Egyéb publikációk, folyóiratcikkek Zsámboki Balázs [2007]: A banki szabályozás rendszerszintű következményei, in: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005, Jog, Rendszerváltozás, EU-csatlakozás, Gondolat-ELTE ÁJK, Budapest (nyomtatott formában megjelent kiadvány Folyóiratcikkek tudományos műhelyenként KK1_TM1 Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodási Kiválósági Központ Környezet és fenntartható természeti erőforrás gazdálkodási Tudományos Műhel DR.HRIVNÁK ISTVÁN - FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK Folyóiratcikkek Hofmann, J., dr.Hrivnák I., dr.Parádi F.: A Budapest-Hegyeshalom vasútvonal ú

A mezők kitöltésénél: a mezőkbe csak egy keresőelem írható. Az elemben ne használja az and, or, not szavakat! A keresőelemnek csak az első 27 karakterét használjuk Folyóiratcikkek: 190 Független idézettség: 1548 Összesített hivatkozás: 1738 Felső oktatási tankönyv: 31 Tudományos előadások, idézhető kongresszusi absztraktok száma: 145 Közlemények összesített impakt faktora: 116.598 Hirsch index: 23 g index: 4

Új folyóiratcikkek az Európai Unióról - PD

 1. Folyóiratcikkek 1. Ambrus R., Kata M., Erˇs I., Aigner Z. Vízoldékony polimer befolyása ciklodextrines zárványkomplex-képz˛désre Orvostudományi értesít.
 2. Folyóiratcikkek hivatkozása. Az előzőek példáját követve, a logikai sorrend változatlan, csak a könyv címe helyett a cikk címét, a folyóirat nevét, kiadás évfolyamát és lap számát tüntetjük fel, a végére pedig kerül az oldalszám. Figyeld meg, hogy a cikk címe idézőjelek közé kerül, és a folyóirat címe dőlt.
 3. DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ¤ Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 45. ¤ Tel.: (52) 518-600 E.
 4. denképp vegye meg a 13- as verziót, mert ezen még egy picit kell variálni néha az egyes oldalakat, hogy kényelmes méretben lehessen olvasni: egyes folyóiratcikkek és csak online olvasható könyvek, vagy kétoldalasan beszkennelt pdf könyvek alapból elég picibetűsen jelenhetnek meg.
 5. [Kvtkozi] Folyóiratcikkek eva.handone at borsodchem.eu eva.handone at borsodchem.eu 2012. Okt. 11., Cs, 08:02:29 CEST. Előző üzenet: [Kvtkozi] Fwd: kérés Következő üzenet: [Kvtkozi] Psychiatria Hung cikket megkaptam Levelek sorrendje: Kedves Kollégák! Az alábbi folyóiratcikkekre lenne szükségünk, tudná valaki küldeni: Origin.
 6. kinyerni a megjelenített tételek (folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek etc.) bibliográfiai adatait; kompatibilis adatbázisok pl.: az egyetem által előfizetett adatbázisok, MATARKA (kosárba helyezés), ELTE nyilvános katalógusa Ha megtalálható az oldalon a tétel teljes szövege is PDF-ben
 7. t társadalom- és bölcsészettudományi szakterület összefoglaló (review) cikkeinek irodalomjegyzékében. Megállapítottuk, hogy az 1995-2014 időszakban a folyóiratcikkek aránya

simon-gabriell

Folyóiratcikkek. A kiadók archiválási politikájának alapvető forrása folyóiratcikkek esetén a Sherpa Romeo adatbázis. A feltöltött tételek feldolgozását végző munkatársaink is ezt az adatbázist használják, bizonyos esetekben az egyes folyóiratok weboldalán szereplő archiválási politikát is ellenőrzik Folyóiratcikkek és könyvpublikációk. Impakt faktorokkal kiegészített 2016 évi bibliográfia (pdf) >> Publications for 2016. Faculty of General Medicine of the University of Szeged journal articles and book publications. Download (pdf) >> A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának szakirodalmi munkássága a 2015. Közös adatbázis létesül a könyvtári dokumentumok leírásaiból, valamint a folyóiratcikkek tartalmi feltárásaiból. Így nemcsak szélesebb tájékoztatást tudunk nyújtani olvasóinknak, hanem a számítógépes adatbázisunk alapján készülnek a nyomtatott kiadványaink is. Az adatbázis elérhető az interneten. Szolgáltatáso

Harvard típusú hivatkozás Blog IQfactor

 1. Robotzsaru (NEO) Integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer információvédelmi lehetőségei = Robocop (NEO) as a system of integrant managemant and case process information protection possibilitie
 2. Az atlatszo.hu-ról szóló vagy az atlatszo.hu-ra hivatkozó tudományos közlemények, tanulmányok, folyóiratcikkek, könyvfejezetek, szakcikkek Jenifer Franco, Saturino M. Boras Jr. (eds.): Land concentration, land grabbing and people's struggles in Europe. Transnational Institute, 2013. pp. 114 - 131. András Lukács (ed.): Good intentions meet reality: The dire consequences of.
 3. tegy 19%-át tette ki 2012-ben az OECD államokban, ezzel ez a szektor mondható a legnagyobb energia felhasználónak
 4. Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek. Örömmel fogadunk új ötleteket. Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait
 5. tudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis archívum jellegű, azaz a folyóiratok indulásától kezdve a legújabb évfolyamok kivételével tartalmazza a teljes állományt. A legfrissebb évfolyamok elérhetősége folyóiratonként változik, általában 2-5 év. Cambridge University Pres
 6. Folyóiratcikkek / Journal articles: Holló, G.; Szathmáry, L. 2001. Berekböszörmény honfoglalás kori trepanált koponyájú egyéne [The individual with trephined cranium of Berekböszörmény; in Hungarian, with English summary]. Acta Biologica Debrecina. (ISSN: 0567-7327) 23: 26-28

Folyóiratcikkek, honlapok, blogok; Virtuális túra; Helytörténeti könyvek . 2007-ben több néprajzi témájú könyv jelent meg Fekedről. A könyvek nyelve német-magyar, illetve német. Ajánljuk ezeket azoknak is, akik nem fekediek, de érdeklődnek a régi falusi élet, a néprajz, a sváb hagyományok iránt. A könyvek. Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák: 2012/8: Octogon, Közös nevező, Beszámoló a 13. Velencei Biennaléról, Csóka Attila Róbert. A jövő névjegye, A PTE Szentágothai János Kutatóközpont Pécsett, Bojár Iván András. 2012 Folyóiratcikkek száma és impakt faktora: 59 (IF: 35,495) Első szerzős közlemények: 7 (IF: 8,651) Utolsó szerzős közlemények: 13 (IF: 9,136) Idegen nyelvű közlemények: 18 (IF: 35,495) Magyar nyelvű közlemények: 41 Könyvrészletek száma: 3 Független citációk száma: 222 Összes hivatkozások száma: 308 Hirsch-index:

Biró Szabolcs mestertanár. szobaszám: A38/gépműhely telefon: +36 1 666-5470 e-mail: biro.szabolcs@bgk.uni-obuda.hu : Publikációk (2008.01.01.-2008.12.31. Idegen nyelvő folyóiratcikkek 1. A. Mészáros and Z. Molnár : On the Qadrupole Anisotropy of Cosmic Microwave Background , Astrophysical Journal 470, 49; 1996 ; (impact factor :4,5 ;- 8 hivatkozás ) 2. A. Mészáros and Z. Molnár : On the Jeans-mass in Cosmology , Astrophysics and spac

Dorper juh Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetsé

 1. A REAL repozitórium csak tudományos jellegű folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek, konferenciaközlemények (konferencia-előadások vagy poszterek konferenciakiadványban megjelent cikk változata) és kutatási jelentések teljes szövegét gyűjti. Amennyiben más közleményüket tervezik archiválni, kérjük vegyék fel kapcsolatot munkatársainkkal a real_help (at) konyvtar.mta.
 2. t 1000 cikkét tartalmazza.
 3. A folyóiratcikkek értékelése, kiválasztása és tartalmi feltárása (témát jelölő tárgyszavakkal való kiegészítés) időigényes folyamat. A PubMob viszont naprakész, emellett a teljességre is törekszik
 4. Folyóiratok, folyóiratcikkek: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyóiratainak, az oktatók, kutatók, doktoranduszok folyóiratcikkeinek a teljes szövegű, kereshető adatbázisa. Folyóiratcikkek
 5. Folyóiratcikkek: Szalai Júlia (2002): A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán. Szociológia Szemle, 4. 34-50. o. 5.5. Kéziratok: Domján Tünde (2015): A kiégés folyamata és megelőzésének lehetőségei a szociális munkában. Szakdolgozat, kézirat
 6. t folyóiratcikkek esetén az évfolyam, szám és az oldalszám. Internetes forrás esetén is szükséges a szerző és a cím megjelölése a honlap vagy portál neve mellett, ennek hiányában a honlap vagy portál neve szerepeltetendő. Szüksége

Vidék- és település-földrajzi kutatásai, az ezek nyomán született kötetek és tudományos folyóiratcikkek nemzetközi hírnevet szereztek számára. Amikor szeretett intézete éléről nyugállományba vonult, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tanácsának elnökeként végzett maradandó értékű munkát A könyvtár online katalógusának rekordjai távolról elérhetőek. A hadtörténelmi, hadtudományi szakkönyvek mellet a katalógus folyóiratcikkek, tanulmányok feldolgozását is tartalmazza, melyek száma folyamatosan nő. https://opac3-konyvtar.hadtori.hunteka.hu Tegyünk példákat a teljes leírásra - a) könyvek és b) folyóiratcikkek: a) Granov, N.A. A gyümölcs és zöldség vásárlójának / N.A.Granevnek. 2nd ed, pererab. és adjunk hozzá

IRODALOM FOLYÓIRATCIKKEK - demografia

JSTOR Adatbázis: A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Több, mint 12 millió akadémiai folyóiratcikket, könyvet és forráskiadványt tartalmaz 75 tudományágban Gyűjteményünkben könyvek, folyóiratcikkek, szakdolgozatok olvashatók, filmek és fényképek tekinthetők meg. A dokumentumokat a szerzők engedélyével tesszük közzé, felhasználásuk a szerzői jogok tiszteletben tartásával lehetséges library, könyvtár, medical, orvosi, medinfo, szakkönyvtár, könyvtár, egészségügy, health, országos egészségtudományi szakkönyvtá

Brooks, Daniel - iASK - Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

könyvismertető készítése. Hozzunk létre egy kepek mappát a peldak mappán belül: - a peldak mappában az elkészült HTML dokumentumokat tároljuk; - a létrehozott kepek mappában pedig azokat a képeket tároljuk majd, amelyeket az elkészített weboldalakon fogunk megjeleníteni.. Nyissuk meg egy új fülben a moly.hu webhelyen azt az oldalt, amelyen egy HTML és CSS nyelveket. Folyóiratcikkek (Bp. 1992). 1958-tól az Orsz. Ped.-i Könyvtár megalakulásától a Magyar Pedagógiai Irodalom c. bibliográfia folyamatosan dolgozza fel a hazai irodalmat, az önálló műveket és a folyóiratcikkeket egyaránt. 1989-től a nyomtatott kiadvánnyal párhuzamosan épül az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum PAD. Folytatódik a KSZK workshop-sorozata: Tippek és tanácsok nemzetközi folyóiratcikkek sikeres publikálásához Vegyél részt te is a Külker+ Szakmai Napon! BGF álláso 1989-től a Magyarországon megjelent pedagógiai szakirodalmi tanulmányok, folyóiratcikkek; a Magyarországon hozzáférhető jelentősebb idegen nyelvű folyóiratcikkekről reprezentatív válogatás. Az intézmény adatbázisában történő keresést erről az oldalról is elindíthatja II. Lektorált folyóiratcikkek (on-line is) Külföldi idegen nyelvű folyóiratban (6 pont) Z. Kalincsák, J. Takács, K. Sólyomvári, B.Göndöcs, G.Cs.Nagy Local laser marking-new technology int he identification of steel parts, Maintenance and Reliability, 2007 Nr 3., ISSN 1507-2711 pp. 19-22. 20.

Elérhető a link a XII. Országos Anyagtudományi Konferencián elhangzott előadások és az ott kiállításra került poszterek alapján elkészített folyóiratcikkek beadásához az Institute of Physics (IOP) Conference Series: Materials Science and Engineering kötetébe Keresés az adatbázisban. A HUMANUS (Humán tudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa) több könyvtár együttműködésével épül. Előzménye a könyvtártudomány területén a MANCI adatbázis. A HUMANUS-ban a könyvtártudományi és a könyvtörténeti tárgyú folyóiratcikkek és tanulmányok feldolgozásáért a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár felel Az OJS számos olyan funkcióval rendelkezik, amely a más adatbázisokkal való adatcserét segíti elő, ezzel nagyban növelve a rendszerben megjelenő folyóiratcikkek láthatóságát a tudományos életben. Technikai segítséggel és további felvilágosítással az alábbi címen állunk rendelkezésre: ojs@bibl.u-szeged.h Állapot Megjelenés dátuma; TÉR-KÉP, 2017. Bővebben a KSH oldalán: Megjelent, Digitális könyvtárban: 2019.04.16. Táppénz, 2014-2016. Bővebben a KSH oldalá

Sajtómúzeum sajtomuzeum.oszk.hu Renkecz Anita tuplow@oszk.hu Sajtómúzeum 2007 Elektronikus Periodika Archívum virtuális kiállítás retrospektív digitalizálási metszet digitalizálási projekt támogatóink: Internet Szolgáltatók Tanácsa MEK Egyesület Szelekció az elérhetőség szempontja töredékes gyűjtemények. folyóiratcikkek recenziója nem haladhatja meg az 5000 karaktert. A tanulmányon belül szövegközi hivatkozás (szerző, dátum, oldalszám) alkalmazandó; adott szerző azonos évben megjelent írásait a dátum utáni, a-tól egymást követő betűkkel különböztetjük meg (pl. 2019a). Az anyag végén betűrendes bibliográfia szerepel

folyóiratcikkek (szakcikkek, összefoglaló cikkek, rövid közlemények, konferenciaközlemények), könyvek és könyvrészletek találhatók. A bibliográfiában előadáskivonatok nem szerepelnek. A bibliográfiai adatok forrása a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázis (www.mtmt.hu), az impakt faktorok forrása Folyóiratcikkek: 12 db Konferencia-anyagok: 7 db Önálló tanulmány, szakdolgozat, értekezés: 3 db Lektori-szerkesztői munka, recenzió: 8 db Módszertani útmutató, segédanyag: 18 db Oktatófilm-szakértői munkák: 6 db Könyvrészletek, tanulmányok, cikkek, lektori munkák 2000 után. Callcenter-tréningek.. Folyóiratcikkek személyenként Ábrahám József Sorszám Publikáció Darab/fő 1 Hutkainé Göndör Zsuzsa, Ábrahám József, Lakatos János, et al.: TDA TAR és OTDA folyadékáramok elegyíthetőségének vizsgálata. In: Anyagmérnöki Tudományok, 37, 147-157., (1.füzet) (2012) 0,333 Külföldön megjelent folyóiratcikkek J. Peredy , Optimierungsprogramme für statisch unbestimmte Stabwerke.(Optimáló programok statikailag határozatlan rúdszerkezetekre.) Az általunk publikált szócikkek korábban megjelent folyóiratcikkek, könyvek, kötetek, lexikonok és enciklopédiák adatain, információin, tényein alapulnak. A forrásként használt dokumentumok feltüntetésén kívül nem tudjuk garantálni egyetlen szócikk pontosságát és helyességét sem. Törekszünk a rendelkezésünkre.

Kiadványok - MN

a folyóiratcikkek könyve, k és könyvrészlete találhatókk . A folyóiratrövidítésekné a MEDLIN adatbáziE gyakorlatáls t követtük. A szerzőneve számkódjak az intézet i hovatartozási jelzik A t. mutatókban a folyóiratcikkekr utale tételszámoó melletk a közlt folyóiraő Könyvek: Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák: 2007 - Eu Interreg IIIC case projekt - Modell stratégia. 2007 - Eu Interreg IIIC case projekt - Városok a társadalmi kirekesztődés ellen tanulmány (angol-magyar

Folyóiratcikkek, honlapok, blogok - Feke

FOLYÓIRATCIKKEK (PI) (Idegen nyelvű) PI.1, Kreisring - und kugelflchförmige Schale über viereckigem Grundriss. Acta Techn. 26, 3-4, (1959) 349 old. PI.2, Schalentragwerke über elliptischem Grundriss. Acta Techn.Ac.Sci.Hung. 27, 3-4, (1959) 273 old Angol nyelv folyóiratcikkek 1. Ambrus, R. - N. Amirzadi Naghipour - P. Sipos - P. Szabó-Révész Effect of sonocrystallization on the habit and structure of Gemfibrozil crystal Jelentősebb folyóiratcikkek(2013-2015) Csontos I., Pataki H., Farkas A., Bata H., Vajna B., Nagy Zs. K., Keglevich Gy., Marosi Gy.: Feedback control of oximation. A szakkönyvek, könyvrészletek, folyóiratcikkek, tanulmányok, szakirodalmi összefoglalók esetében látta úgy a szakértő testület eljáró tanácsa, hogy valószínűsíthető, hogy e művek fordítása általában meghaladja a nyersfordítás szintjét. Az SzJSzT 13/1976. számú szakvélemény leszögezte: a szerzői mű fordítása.

Országos Széchényi Könyvtá

§ (5) bekezdésétől eltérően könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság- és folyóiratcikkek az iskolai oktatás céljára egy-egy csoport vagy iskolai osztály létszámának megfelelő, valamint a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás keretében szervezett vizsgákhoz szükséges példányszámban. Ssz. Szerző(k) Cím. Folyóirat neve, kiadás helye. Évf. szám. 1. Szepesházi R. Varga L. Javaslat a határmélység meghatározására síkalapok. folyóiratcikkek) számára, amelyek nyilvánosan elérhetőek egy, a hosszú távú megőrzésüket és szolgáltatásukat biztosító repozitóriumban vagy adatbázisban, és melyekről a szerző megfelelő leíró adatokat szolgáltat. Holl András 1 Altman, Micah, and Gary King. 2007 Sass Magdolna a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. 1988-ban végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdaság-szociológia szakán. 1988 és 1995 között az MTA Világgazdasági Kutatóintézetében dolgozott. 1996-tól dolgozik a Közgazdaságtudományi Intézetben. 1998-ban szerzett kandidátusi címet. 1997 és.

Hajdu Tamás - Közgazdaság- és Regionális Tudományi
 • Bárány gyapjú takaró.
 • Mercedes c300 w204.
 • Egyszerű narancsos csokitorta.
 • The walking dead 10 évad dmd.
 • Jvc kd x141 ár.
 • Alj nélküli sós túrós lepény.
 • Hajbalzsamot le kell mosni.
 • Hajtó kutya tanítás.
 • Farsangi népszokások játékok.
 • Egyszerű szarvas rajz.
 • Ferroli pellet kazán.
 • Barbara Stanwyck photos.
 • Xbox game pass fizetés.
 • Autó átírás határidő koronavírus.
 • Minecraft movies.
 • Szürke ötven árnyalata teljes film magyarul letöltése.
 • Who unfriended Me.
 • Futás tempó kalkulátor.
 • SPAR.
 • Eric Bana 2020.
 • 33 m2 lakás berendezése.
 • A goldberg család online indavideo.
 • Vényköteles krém pattanásra.
 • Cabrio 2 millióig.
 • Régi magyar rendszámok.
 • Weber állam.
 • Szeszes italok nagyker áron.
 • Elte focipálya.
 • Macska napi vizelet.
 • Vadrizs elkészítése.
 • Manila látnivalók.
 • Tejfölös mártogatós.
 • Tizanidin.
 • Triangulum csillagkép.
 • Japán jen váltópénze.
 • Brencsán orvosi szótár 2002.
 • Földrajz feladatok 7. osztály.
 • Szeged babycenter.
 • Karácsonyi pulcsi webáruház.
 • Nether kapu.
 • Művészettörténet ókor.